Alla hem bör ha minst en ABC klassad brandsläckare och brandfilt.

Brandvarnare ska finnas minst en på varje våningsplan och i tvättstugan.


Kontakta oss för en brandskyddsöversyn i ditt hem.